Manuel Balasch i Recort

Biografia

Manuel Balasch
Cornellà de Llobregat, 13 de maig de 1928

Hel·lenista. Eclesiàstic i catedràtic de grec, col·laborà en la segona Antologia poètica universitària (1950). Ha publicat traduccions de clàssics llatins i grecs a la Fundació Bernat Metge (Juvenal, Baquílides, Sòfocles, Aristòfanes, Polibi, Tucídides, Himnes homèrics, etc), una antologia de Lírica grega arcaica (1963), els estudis Carles Riba hel·lenista i humanista (1984) i Carles Riba , poeta i humanista cristià (1991), i algunes gramàtiques de grec i de llatí. Té en curs de publicació el Memorial del pecador remut, de Felip de Malla, en set volums. La seva traducció al català de la Ilíada li valgué, el 1998, els premis Ciutat de Barcelona i Crítica Serra d’Or. El 1991 li fou concedida la Creu de Sant Jordi. És membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (2000).

Article de l’Enciclopèdia Catalana

Àlbum d’imatges

Album-Manuel-Balasch-1
 

 

Bibliografia de Manuel Balasch (1961-1977)

Establerta per Francesc J. Cuartero i Iborra
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

Publicada a la revista Faventia 20/2, 1998
1. JUVENAL. Sàtires, text revisat i traducció, I [Introducció, Sat. I – VI ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1961.

2. BAQUÍLIDES. Odes, text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1962.

3. «La poesía de Juvenal». Helmantica 13, 1962, p. 81-83.

4. JUVENAL. Sàtires, text revisat i traducció, II [ Sat. VII – XVI ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1963.

5. POLIBI. Història , text revisat i traducció, V [ll. VI – VIII ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1963.

6. SÒFOCLES. Tragèdies, III [ El., Ph. ] (en col·laboració amb C. Riba i J. Petit).
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1963.

7. SÒFOCLES . Tragèdies, IV [ OC, Icht. ] (en col·laboració amb C. Riba i J. Petit).
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1964.

8. «La entidad poética de Homero»EClás 8, 1964, p. 1-6.

9. POLIBI. Història, text revisat i traducció, VI [ll. IX – X ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1965.

10. Contribución al estudio de la lengua de Juvenal.
Madrid: CSIC, 1966.

11. «Sófocles y Simónides»BIEH 1, 1967, p. 45-63.

12. POLIBI. Història, text revisat i traducció, VII [ll. XI – XII ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1968.

13. Llibres dels Macabeus I i II , versió catalana, Bíblia , Fundació Bíblica Catalana.
Barcelona: Alpha, 1968, p. 659-736.

14. ARISTÒFANES . Comèdies , I [ Ach. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1969.

15. «Horaci als Països Catalans». BIEH 3, 1, 1969, p. 23-24.

16. ARISTÒFANES. Comèdies, II [ Eq., Nu. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1970.

17. HOMER. Ilíada, I-II, versió hexamètrica.
Barcelona: Selecta, 1971; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988 2 .

18. Poemes. Cornellà, 1971.

19. «La teoría poética de Baquílides». Helmantica 22, 1971, p. 369-386.

20. «Las ideas religiosas de Baquílides». BIEH 5, 2, 1971, p. 3-12.

21. ARISTÒFANES. Comèdies, III [ V., Pax ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1972.

22. «La concepción del hombre en Baquílides». BIEH 6, 1, 1972, p. 35-46.

23. «La religiosidad en Polibio». Helmantica 23, 1972, p. 365-391.

24. ARISTÒFANES. Comèdies, IV [ Av., Lys. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1973.

25. SAFO. Obra completa, versió poètica.
Barcelona: Edicions 62, 1973 (1986 3 ).

26. «Todavía sobre la patria de Alcmán». Em 41, 1973, p. 309-322.

27. ARISTÒFANES. Comèdies, V [ Th., Ra.. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1974.

28. Himnes homèrics, versió hexamètrica.
Barcelona-Sant Boi de Llobregat: Llibres del Mall, 1974.

29. Acrópolis. Gramàtica grega, en col·laboració amb E. Roquet.
Barcelona: Vicens Vives, 1976 ( 15 1995).

30. ARISTÒFANES. Comèdies, VI [ Ec., Pl. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1977.

31. TUCÍDIDES. Història de la Guerra del Peloponnès, VI [ll. VI ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1978.

32. «El pensament bíblic de Felip de Malla»RCatT 3, 1978, p. 99-126.

33. Emporion. Antología griega (en col·laboració amb E. Roquet ).
Barcelona: Vicens Vives, 1979.

34. TUCÍDIDES. Història de la Guerra del Peloponnès , VII [ll. VII ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1980.

35. POLIBI. Història, text revisat i traducció, VIII [ll. XIII – XVI ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1981.

36. POLIBIO. Historias, I [l. I – IV ].
Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1981.

37. FELIP DE MALLA. Memorial del Peccador remut, I.
Barcelona: Barcino, 1981.

38. POLIBI. Història, text revisat i traducció, IX [ll. XVIII – XXI ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1982.¶

39. POLIBIO. Historias, II [l. V – XV ].
Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1982.

40. TUCÍDIDES. Història de la Guerra del Peloponnès, VIII [ll. VIII ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1982.

41. POLIBI. Història , text revisat i traducció, X [ll. XXII – XXIX ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1983.

42. POLIBIO. Historias, III [l. XVI – XXXIX ].
Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1983.

43. Hesperia. Antologia llatina.
Barcelona: Vicens Vives, 1983.

44. FELIP DE MALLA . Memorial del Peccador remut, II.
Barcelona: Barcino,1983.

45. «Publicacions papirològiques del Dr. Ramon Roca-Puig».
RCatT 8, 1983, p. 511-515.

46. Carles Riba, hel·lenista i humanista.
Barcelona: Barcino, 1984.

47. POLIBI. Història, text revisat i traducció, XI [ll. XXX – XXXVII ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1984.

48. Tíber. Gramàtica llatina, grau elemental, en col·laboració amb L. Llopis.
Barcelona: Vicens Vives, 1984 ( 6 1995).

49. JUVENAL. Sátiras, versió castellana.
Madrid: Espasa-Calpe, 1985.

50. PLATÓ. Diàlegs, VIII [ Grg ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1986.

51. ÈSQUIL. Tragèdies, versió poètica.
Barcelona: Edicions 62, 1986.

52. FELIP DE MALLA. Memorial del Peccador remut, III.
Barcelona: Barcino, 1986.

53. «El mite de la caverna», traducció.
Dins Borràs, Rosa (ed.). Història de la Filosofia. Selecció de textos .
ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona [1986], p. 9-11.

54. PÍNDAR. Epinicis, versió poètica.
Barcelona-Sant Boi de Llobregat: Llibres del Mall, 1987.

55. Carles Riba. La vessant alemanya del seu pensament.
Barcelona-Sant Boi de Llobregat: Llibres del Mall, 1987.

56. POLIBI. Història, text revisat i traducció, XII [ll. XXXVIII – XXXIX ].
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1987.

57. «Publicacions papirològiques del Dr. Ramon Roca-Puig»
(en col·laboració amb Sebastià Janeras). Miscel·lània Papirològica Ramon Roca-Puig .
Barcelona: Salvador Vives Casajuana, 1987, p. 25-30.

58. PLATÓ. Diàlegs, IX [ Phdr ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1988.

59. PLATÓ. Diàlegs, X [ R. I – IV ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1989.

60. Forum. Gramàtica llatina, grau superior, en col·laboració amb L. Llopis.
Barcelona: Vicens Vives, 1989 (19894).

61. Atrium. Gramàtica llatina, grau elemental, en col·laboració amb L. Llopis.
Barcelona: Vicens Vives, 1989 (19904).

62. Stylus. Gramàtica llatina, grau superior, en col·laboració amb L. Llopis.
Barcelona: Vicens Vives, 1989 (19903).

63. «Les crítiques de Mn. Josep Perarnau a la meva edició del manuscrit barceloní
del Memorial del Peccador remut, de Felip de Malla».
Faventia 11, 1989, p. 161-171.

64. «Sant Jeroni, lector de Juvenal». In medio Ecclesiae.
Miscel·lània en honor del prof. Dr. Isidre Gomà i Civit.
Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 1989, p. 511-515.

65. PLATÓN. Teeteto.
Barcelona: Anthropos, 1990.

66. PLATÓ. Diàlegs, XI [ R. V – VII ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1990.

67. Thalassa. Gramàtica grega.
Barcelona: Vicens Vives, 1990.

68. JUVENAL y PERSIO. Sátiras.
Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1991.

69. Carles Riba, poeta i humanista cristià.
Barcelona: Claret, 1991.

70. «Problemes de traducció».
Auriga 3, octubre-desembre de 1991, p. 10-13.

71. PLATÓ. Diàlegs, XII [ R. VIII – X ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1992.

72. PLATÓ. Diàlegs , XIII [ Prm. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1992.

73. «De la justícia grega i la justícia bíblica».
Miscel·lània en honor del Cardenal Narcís Jubany i Arnau.
Barcelona, 1992, p. 85-90.

74. PÍNDAR. Odes, III [ O. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1993.

75. PÍNDAR. Odes, IV [ P. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1993.

76. «De l’ètica pagana a la moral cristiana». A Puig Rodríguez-Escalona, Mercè (ed.).
Tradició Clàssica. Actes de l’XI Simposi de la SEEC, Secció Catalana.
Andorra, 1993, p. 149-151.

77. «El mite d’Orfeu i la seva significació».
Catalunya Música. Revista Musical Catalana 107, setembre de 1993, p. 28-29.

78. «El primer “jo” europeu i occidental».
Auriga 7, gener-maig de 1993, p. 2-3.

79. «Grècia», Història Universal, I.
Barcelona: Ed. 92, 1993, p. 208-251.

80. «Un assaig sobre l’escoli simonideu a Escopas». A Manent, A. i Pla Arché, R. (ed.).
Miscel·lània Joan Triadú.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, p. 345-354.

81. PÍNDAR. Odes, V [ N ., I. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1994.

82. La vellesa a debat, traducció de Ciceró, De senectute.
Barcelona: Scripta, 1994.

83. «Safo i Juvenal en oposició contradictòria».
Auriga 9, hivern de 1993-1994, p. 14-15.

84. «La traducció de Plató com penetració metafísica».
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia (IEC) 6, 1994, p. 9-21.

85. PÍNDAR. Odes, VI [fragments], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1995.

86. PLATÓ. Diàlegs, XIV [ Tht. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1995.

87. RAINER M ARIA RILKE . Les Elegies de Duino, text alemany i traducció.
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

88. PLATÓ. Diàlegs, XV [ Sph. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1996.

89. Introducció al pensament clàssic, I-II.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1996.

90. «Simònides i Píndar, dos poetes divergents».
Auriga, primavera-estiu de 1996, p. 8-9.

91. «A propòsit de Platón. De la perplejidad al sistema, de Josep Montserrat ».
Faventia 18, 1996, p. 121-135.

92. «Dos motius grecs en la poesia de Rainer Maria Rilke».
Faventia 18, 1996, p. 145-146.

93. PLATÓ. Diàlegs, XVI [ Plt.], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1997.

94. Ilíada, nova versió en hexàmetres catalans.
Barcelona: Proa, 1997.

95. PLATÓ. Diàlegs, XVII [ Phlb. ], text revisat i traducció.
Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1997