Instruccions de compra

per aLes presents Condicions Generals de Contractació (en endavant condicions generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  posa a la seva disposició en el seu website: www.balascheditor.cat.

La contractació a través dels llocs web d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, suposa l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través del seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-ho en temps i forma oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Per la contractació amb ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, a través del seu web l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i generals de contractació. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, i la contractació a través seu.

Un cop efectuada la compra l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda en pantalla, i la podrà imprimir com a comprovant de compra.

La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA

 1. – OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS.

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, ofereix a la seva pàgina web informació sobre tots els productes en venda, les característiques i els preus. No obstant això, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el seu contingut. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per les pàgines web d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, es regiran per les Condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

 1. – INDICACIÓ DELS PREUS.

Cada producte ofert té indicat el seu preu, amb l’IVA inclòs. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, ho comunicarà al client, via correu electrònic, abans de procedir a l’enviament del producte.

 1. – DESPESES D’ENVIAMENT.

– Despeses d’enviament per a trameses dins de la província de Barcelona: 5,10€

– Despeses d’enviament per a trameses a Catalunya (Girona, Lleida i Tarragona): 6,30€

– Despeses d’enviament per a trameses a la resta de la península: 7€

– Despeses d’enviament a Balears: 15,50€

– Despeses d’enviament a Las Palmas i Tenerife (consultar resta d’Illes Canàries): 24€

– Enviament gratuït per comandes de 60€ o més (excepte per a trameses amb destinació Illes Balears o Canàries)

– Cal consultar tarifes per a enviaments internacionals.

 1. – DISPONIBILITAT.

La disponibilitat dels productes oferts per ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar exhaurit en aquest moment. En aquest cas, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, si els articles d’una comanda no es poden servir passats 20 dies, s’anul·larà la comanda, previ avís, per manca d’existències. (Excepte en el cas que ens indiqueu el contrari.)

 1. – LLIURAMENT DE LA COMANDA.

Rebrà la seva comanda en 48 / 72 hores per missatger, un cop comprovat el pagament.

Per a trameses a l’estranger, caldrà consultar preus.

Consideracions sobre els terminis de lliurament: 

Si es rep la comanda abans de les 13.30 hores, es gestiona el mateix dia i la rebrà en el termini que apareix en les condicions d’enviament.

Si es rep la comanda més tard de les 13.30 hores, haurà de sumar-hi un dia als terminis mencionats.

Els terminis de lliurament es compten sobre els dies laborables –de dilluns a divendres–, perquè no hi ha serveis d’entregues en dissabtes, diumenges i festius.

Les obres s’envien en sobre rígid o degudament protegit per assegurar-ne la recepció en bones condicions.

 1. – FORMES DE PAGAMENT.

–Targeta. Seràs redirigit al web segur de “la Caixa” (www.lacaixa.es) per realitzar el pagament. Nosaltres no veurem en cap moment les dades de la targeta. Acceptem targetes VISA / MASTERCARD.

–Transferència bancària. Podeu realitzar el pagament mitjançant una transferència directament al nostre compte bancari de “la Caixa”: ES94 2100 0104 8702 0136 2974. En l’ingrés cal indicar el número de comanda com a referència del pagament. No s’enviarà la comanda fins que el pagament no s’hagi abonat al compte.

 1. – POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.

–Si alguna obra és defectuosa us la substituirem sense cost addicional.

–Si un o més articles d’una comanda no es poden servir passats 20 dies, anul·larem la comanda, previ avís, per manca d’existències. (Excepte en el cas que ens indiqueu el contrari).

–Si voleu anul·lar una comanda totalment o parcialment, ho podeu fer en qualsevol moment.

–Si no esteu satisfets amb el que heu comprat, us retornarem els diners si ho demaneu dins dels primers 15 dies, a comptar des del moment que hàgiu rebut el paquet. El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte que ens indiqueu, un cop hàgim rebut vostre paquet per correu certificat i comprovat que el contingut està en bon estat.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  informa als usuaris de les seves websites que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, , amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: carrer Sant Salvador 11-13, 1-1, de Cerdanyola del Vallès.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La relació entre l’usuari i ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori de Barcelona, i són competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, els òrgans jurisdiccionals propis del territori de Barcelona.

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant condicions generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  posa a la seva disposició en el seu website: www.balascheditor.cat.

La contractació a través dels llocs web d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, suposa l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través del seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-ho en temps i forma oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Per la contractació amb ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, a través del seu web l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i generals de contractació. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, i la contractació a través seu.

Un cop efectuada la compra l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda en pantalla, i la podrà imprimir com a comprovant de compra.

La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA

 1. – OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS.

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, ofereix a la seva pàgina web informació sobre tots els productes en venda, les característiques i els preus. No obstant això, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el seu contingut. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per les pàgines web d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, es regiran per les Condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

 1. – INDICACIÓ DELS PREUS.

Cada producte ofert té indicat el seu preu, amb l’IVA inclòs. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, ho comunicarà al client, via correu electrònic, abans de procedir a l’enviament del producte.

 1. – DESPESES D’ENVIAMENT.

Per a trameses amb destinació Catalunya i l’Estat espanyol (excepte Canàries i Illes Balears)

-Les despeses d’enviament per a productes d’imports per sota de 60€ i amb un pes inferior als 2Kg és de 4,75€.
-Les despeses d’enviament per a productes d’imports per sota de 60€ i amb un pes superior als 2Kg és de 7 €.
-L’enviament de productes de més de 60€ és de franc. 

Cal consultar tarifes per a enviaments internacionals, a Canàries i Illes Balears.

 1. – DISPONIBILITAT.

La disponibilitat dels productes oferts per ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar exhaurit en aquest moment. En aquest cas, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, si els articles d’una comanda no es poden servir passats 20 dies, s’anul·larà la comanda, previ avís, per manca d’existències. (Excepte en el cas que ens indiqueu el contrari.)

 1. – LLIURAMENT DE LA COMANDA.

Rebrà la seva comanda en 48 / 72 hores per missatger, un cop comprovat el pagament.

Per a trameses a l’estranger, caldrà consultar preus.

Consideracions sobre els terminis de lliurament: 

Si es rep la comanda abans de les 13.30 hores, es gestiona el mateix dia i la rebrà en el termini que apareix en les condicions d’enviament.

Si es rep la comanda més tard de les 13.30 hores, haurà de sumar-hi un dia als terminis mencionats.

Els terminis de lliurament es compten sobre els dies laborables –de dilluns a divendres–, perquè no hi ha serveis d’entregues en dissabtes, diumenges i festius.

Les obres s’envien en sobre rígid o degudament protegit per assegurar-ne la recepció en bones condicions.

 1. – FORMES DE PAGAMENT.

–Targeta. Seràs redirigit al web segur de “la Caixa” (www.lacaixa.es) per realitzar el pagament. Nosaltres no veurem en cap moment les dades de la targeta. Acceptem targetes VISA / MASTERCARD.

–Transferència bancària. Podeu realitzar el pagament mitjançant una transferència directament al nostre compte bancari de “la Caixa”: ES94 2100 0104 8702 0136 2974. En l’ingrés cal indicar el número de comanda com a referència del pagament. No s’enviarà la comanda fins que el pagament no s’hagi abonat al compte.

 1. – POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.

–Si alguna obra és defectuosa us la substituirem sense cost addicional.

–Si un o més articles d’una comanda no es poden servir passats 20 dies, anul·larem la comanda, previ avís, per manca d’existències. (Excepte en el cas que ens indiqueu el contrari).

–Si voleu anul·lar una comanda totalment o parcialment, ho podeu fer en qualsevol moment.

–Si no esteu satisfets amb el que heu comprat, us retornarem els diners si ho demaneu dins dels primers 15 dies, a comptar des del moment que hàgiu rebut el paquet. El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte que ens indiqueu, un cop hàgim rebut vostre paquet per correu certificat i comprovat que el contingut està en bon estat.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  informa als usuaris de les seves websites que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, , amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: carrer Sant Salvador 11-13, 1-1, de Cerdanyola del Vallès.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La relació entre l’usuari i ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL,  es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori de Barcelona, i són competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ABONINVENT COMUNICACIÓ, SL, els òrgans jurisdiccionals propis del territori de Barcelona.